top of page
Otworzyc firme w Belgii

Czasy się zmieniły. Wraz z otwarciem rynku europejskiego, wiele osób stara się rozwinąć poza granicami swojego kraju, poszerzyć horyzonty. Ten proces jest nieodłączną częścią projektu europejskiego i efektem intergracji gospodarczej UE. Wychodząc naprzeciw tym przemianom stworzyliśmy biuro FISCADA, którego usługi koncentrują się na rozwoju rynku i inwestycji kapitałowych.

 

 

/ Rynek miedzynarodowy

Jesteś zainteresowany wejściem na rynek europejski? Dlaczego nie skorzystać ze wszystkich możliwości jakie to ze sobą niesie? Szanse rozwoju jakie oferuje belgijska gospodarka są ogromne! Dzięki usługom FISCADA zapewniasz sobie i swojej firmie profesjonalną pomoc tak niezbędną podczas rozpoczynania działalności za granicą!

NIE PRZEGAP SZANSY JAKa OFERUJE RYNEK BELGIJSKI ! 

INWESTUJ W BELGII!

Założenie spółki holdingowej na terenie Belgii pozwala nabyć i obracać portfelem inwestycyjnym. Równolegle, istnieje również możliwość prowadzenia innych działalności – handlowych, przemysłowych czy związanych z rynkiem nieruchomości. Chcesz wiedzieć czy w Twojej sytuacji holding jest opłacalny ? Skontaktuj się z nami ! 

Deklaracje LIMOSA

Zapewniamy bezpieczny rozwój

 TWOJEJ FIRMY

NIECH GRANICE NIE STANOWIĄ DLA CIEBIE PROBLEMU

Oprócz świadczenia usług inwestycyjnych, FISCADA pomaga w bezpiecznym rozpoczęciu działalności na rynku belgijskim. Delegowanie pracowników i prowadzenie działalności na terenie UE pociąga za sobą konsekwencje prawne i podatkowe, na które trzeba uważać ! Biuro FISCADA czuwa nad tym, aby Twoja firma funkcjonowała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, czyli :

 

  • Posiadała pełnomocnika w przypadku delegowania pracowników

  • Spełniała formalności przy zatrudnianiu personelu

  • Respektowała prawo pracy obowiązujące na terytorium Królestwa Belgii

  • Posiadała tłumaczenia niezbędnych dokumentów

Chcesz prowadzić działalność w Belgii, ale opłacać podatki w swoim kraju ?

Deklaracje Limosa 

 

 

 

Jest to system wprowadzony i działający na poziomie europejskim, polegający na rejestracji zagranicznych pracowników wykonujących pracę na terytorium Belgii. Jego celem jest dostarczenie jasnych informacji na temat ewolucji rynku pracy oraz ustalenie kraju, w którym należy opodatkować pracownika.

 

 

Jak złożyć deklarację Limosa? Drogą elektroniczną, dla każdej osoby z zagranicy pracującej na terenie Belgii.

Kiedy? Co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem pracy 

Gdzie? Oświadczenia można składać elekronicznie. Po wysłaniu nam niezbędnych danych, zajmiemy się całą procedurą za pomocą specjalnie stworzonej w tym celu aplikacji online.

 

Masz firmę i chcesz delegować pracowników do pracy w Belgii?

Delegowanie pracowników i ustanowienie pełnomocnika spółki

 

Pracownik oddelegowany to osoba, która wykonuje daną pracę na rzecz swojego pracodawcy na obszarze innego państwa UE przez z góry określony czas. 

 

 

Jeśli pracodawca nie ma przedstawiciela w Belgii, zobowiązany jest do wyznaczenia osoby, która będzie go reprezentować.

 

 

Nasze biuro zapewni Ci niezbędną pomoc w wypełnianiu formalności, aby twój pracownik mógł pracować legalnie na terenie Belgii zachowując przy tym możliwość płatności składek ubezpieceniowych oraz podatków w swoim kraju (sytuacja możliwa przy pracy na czas określony).

Twoja firma chce się rozwijać i być obecna na rynku belgijskim? 

Zakładanie filii lub oddziału w Belgii

 

Podczas gdy oddział nie jest traktowany jako oddzielny podmiot prawny firmy zagranicznej, filia jest niezależną strukturą podlegającą belgijskiemu Prawu Spółek. Różnica ta może być istotna w zależności od Twoich projektów czy sposobu zarządzania.

Trudno skupić się na prowadzeniu działalności gdy trzeba sprostać formalnościom administracyjnym związanym z otwieraniem oddziału bądź filii. 

 

Nasza oferta obejmuje szeroki zakres usług począwszy od pomocy przy formalnościach związanych z ustanawianiem jednostki, poprzez usługi księgowe po możliwość domicyliacji i sprawne zarządzanie Twoją korespondencją. Dodatkowo, możesz liczyć na solidnych specjalistów gotowych nieść Ci pomoc przy wypełnianiu obligacji administracyjno-podatkowych na odległość!

 

 

bottom of page